Cis-duur ehk do-diees-mažoor on Cis-ist üles ehitatud mažoorne helirida.

Cis-duur
Paralleelhelistik ais-moll
Samanimeline helistik cis-moll
Helirea noodid
cis, dis, eis, fis, gis, ais, his, cis
H-duur helirida loomulikus mažooris
cis, dis, eis, fis, gis, a, his, cis
cis, dis, eis, fis, gis, a, h, cis

Vaata ka muuda