Fis-duur ehk fa-diees-mažoor on fisist üles ehitatud mažoorne helirida.

Fis-duur
Paralleelhelistik dis-moll
Samanimeline helistik fis-moll
Helirea noodid
fis, gis, ais, h, cis, dis, eis, fis
Fis-duur helirida loomulikus mažooris


fis, gis, ais, h, cis, d, eis, fis
fis, gis, ais, h, cis, d,e, fis

Vaata ka muuda