See artikkel räägib muusika mõistest; aiste kohta vaata artiklit Aisad

Ais (tähtnimetus) ehk la-diees (silpnimetus) on noodinimed. Ais on saadud a-noodi altereerimisel pooltooni võrra üles (kõrgendamisel).

Ais noodijoonestikul viiuli- ja bassivõtmes eri oktavites