See artikkel räägib muusika mõistest; programmeerimiskeele kohta vaata artiklit Dis (programmeerimiskeel); vanarooma jumala kohta vaata artiklit Dis Pater

Dis (tähtnimetus) ehk re-diees (silpnimetus) on noodinimed. Dis on saadud d-noodi altereerimisel pooltooni võrra üles (kõrgendamisel).

Dis noodijoonestikul viiuli- ja bassivõtmes eri oktavites