See artikkel räägib suurusjärgu mõistest; trükinduse mõiste kohta vaata artiklit Oktaav (trükindus); kristliku kirikukalendri päeva või perioodi kohta vaata Oktaav (liturgia); teiste tähenduste kohta vaata Oktav (täpsustus).

Oktaav on teaduses ja tehnikas suurusjärgu kahekordne erinevus.

Ladinakeelne octa tähendab kaheksat nooti, mitte arvu kaks, aga kaheksast noodist koosneva heliredeli kõige ülemise ja kõige alumise noodi helide sageduste suhe on 2. Teaduses ja tehnikas kasutatakse sõna "oktaavne" mitte suuruse teatud ühikute arvu (tähenduse järgi kahe ühiku) pikkust vahemikku, vaid suuruse suurima (näiteks arv 2) ja väikseima (näiteks arv 1) väärtuse kordusarvu tähenduses. Selles kordsuse tähenduse mõttes on oktaavid 1...2, 2...4, 4...8, 8...16, jne.

Eriti juurdunud on oktaavi mõiste selline kasutus suuruste ja sõltuvuste (funktsioonide) logaritmiliste esituste puhul, näiteks heli spektri komponentide sageduste käsitlemisel, aga ka logaritmiliste sageduskarakteristikute, spektrite jms. puhul. (Näiteks: oktaavsumbuvus, oktavriba, kolmandikoktaavriba)

Analoogiliselt on mõiste "dekaad" kasutusel suuruste, eriti sageduste kümnekordset erinevust märkivaks terminina.