Kirjandusteaduse mõisteid

Siin on loetletud kirjandusteaduse mõisteid.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X YA muuda

absurdikirjandus - aforism - ajalooline romaan - ajaluule - ajaviitekirjandus - aleksandriin - algriim - alguskordus - allegooria - alliteratsioon - alltekst - allusioon - amfibrahh - anafoor - anapest - aoid - apofaasia - arenguromaan - armastusromaan - assonants - auto - autobiograafia

B muuda

bestseller - bretooni lee

C muuda

cantiga de amigo

D muuda

daktül - dialoog - diegees - dokumentaalromaan - draama - dramaatika - dramatiseering - duoloog

E muuda

eepika - eepos - eesti haiku - epifoor - epigramm - epiniikion - epiteet - epopöa

F muuda

faabula - fablioo - fikseeritud luulevormid - fännikirjandus - följeton

G muuda

gaseel - gregeriia - grotesk - günokriitika

H muuda

haiku - heksameeter - hermetism - humoresk - hälbekirjandus - hümn - hüperbool

I muuda

ilmerii - ilukirjandus - intertekstuaalsus - intriigikomöödia - inversioon - irdriim

J muuda

jamb - jambograafia - jutustus - jõgiromaan

K muuda

kaanon - kakofoonia - kangelaslaul - kassetipõlvkond - katrään - keerukas narratiiv - kellerii - kiriromaan - kirjandusajalugu - kirjanduslugu - kirjandusteooria - kirjanik - kompositsioon - komöödia - konkreetne luule - kriminaalromaan - kulminatsioon - kõlakujund - kõnekujund

L muuda

lai - lastekirjandus - lausekujund - liivik - limerik - linnakirjandus - lugemisdraama - luule - luulekassett - luuletaja - luuletus - lõpplahendus - lõppriim - lühijutt - lühiromaan - lüürika

M muuda

maagiline realism - meelika - meesriim - memuaarid - metafoor - metonüümia - miljöö - monoodiline meelika - monoloog - motiiv - mudelsituatsioon - must komöödia - mõttekordus - mõttetera

N muuda

naiskirjandus - naisriim - naistekas - narratiiv - narratoloogia - neljajalgne trohheus - noovum - novell - näidend - näitekirjanik

O muuda

oksüümoron - oktett - omaelulookirjutus - Onegini stroof - onomatopöa - ood

P muuda

paarisriim - parallelism - paroodia - paskvill - pastišš - pendlitakt - peripeetia - personifikatsioon - pleonasm - poeem - poeetika - polüloog - proletaarne kirjandus - proloog - proosa - proosakirjanik - proosaluuletus - protagonist - psühholoogiline romaan - publitsist - publitsistika - publitsistlik romaan - puänt

R muuda

rahvuskirjandus - retoorika - riim - riimiline luule - ristriim - robinsonaad - romaan - rubaii - rüütlikirjandus - rüütliromaan

S muuda

saaga - saatüridraama - seiklusromaan - sekvents - salm - satiir - segariimilisus - sentents - siire - sketš - sonetipärg - sonett - spiooniromaan - spondeus - stiil - stiilimeetria - stroof - sõjaromaan - sõlmitus - süliriim - süžee

Z muuda

zadžaal - zuihitsu

T muuda

tanka - tekst - tekstikriitika - tertsett - tetraloogia - torm ja tung - tragikomöödia - tragöödia - travestia - triloogia - trohheus - troop - truväär

U muuda

ulmekirjandus - uuskriitika

V muuda

vabavärss - vaimulik kirjandus - vene formalism - veste - voolulooline meetod - võrdlev kirjandusteadus - võrdmõõdulisus - värsijalg - värsimõõt - värsiõpetus - värsisüsteem - värss - värssromaan - väärtkirjandus

Õ muuda

õuduskirjandus

Ö muuda

ökokriitika - ökopoeetika