Värss on luuleteose väikseim terviklik osa; kirjapildis on värss tavaliselt luuleteose rida.

Värssi iseloomustab värsimõõt.

Lõppriimilise luulevormi puhul on värsi lõpus teiste värsside lõppudega riimuvad sõnad või silbid; algriimi puhul on kooskõla algushäälikute vahel.

Värsimõõte muuda

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda