Silp on ühest või mitmest häälikust koosnev kõneüksus.

Silbid on sõnade fonoloogilised üksused.

Täishäälikuga lõppevat silpi nimetatakse lahtiseks, kaashäälikuga lõppevat silpi aga kinniseks.