Daktül (vanakreeka sõnast δάκτυλος 'sõrm') on värsijalg, milles ühele pikale silbile järgneb kaks lühikest silpi (kvantiteerivas värsimõõdus) või ühele rõhulisele silbile kaks rõhutut silpi (silbilis-rõhulises värsimõõdus).

Nimetus tuleb sellest, et sõrmes järgneb ühele pikale lülile kaks lühikest lüli.

Välislingid muuda