See artikkel räägib rahvaluule poeetika mõistest; vaimufilosoofia mõiste kohta vaata artiklit Parallelism (vaimufilosoofia); bioloogia mõiste kohta vaata artiklit Parallelism (bioloogia).

Parallelism ehk mõtteriim või mõttekordus on eesti rahvaluule iseloomulik kujundusvõte: ühe värsi (ka lause või lauseosa) mõtte teisendatud, täpsustav ja avardav kordamine.

Näiteks: "Veere, veere, päeväkene,/ veere, päevä, vetta möödä,/ hõbedasta õrta möödä,/ vaskesta värävid möödä,/ kullatud kõrendid möödä!"