See artikkel on keeleteaduslikust mõistest. Muude tähenduste kohta vaata artiklist Sõna (täpsustuslehekülg).

Sõna on keele vähim vaba vorm, mille tunnuseks on võime esineda iseseisvalt. Kõikidel leksikaliseerunud sõnadel on tähendus. Sõnad koosnevad morfeemidest, mis on vähimad keeleüksused, millel on iseseisev tähendus või grammatiline funktsioon. Morfeemid koosnevad foneemidest, mis on keele vähimad tähendust eristavad üksused.

Sõnatüübid muuda

Grammatiline sõna muuda

Fonoloogiline sõna muuda

Ortograafiline sõna muuda

Häälduspõhise kirjasüsteemi puhul võib sõnaks nimetada ka hääliku või häälikute grupi üleskirjutust kirjatähtede abil. Sõnade kirja panemiseks on ka teisi meetodeid, nt piktogrammide või hieroglüüfidena.

Sõna all võib paljudes kirjasüsteemides mõista tähtede lõplikku jada, mis on naabersõnadest eraldatud tühikutega ja esitab keeleliselt sõnavormi.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda