See artikkel räägib keeleteaduse mõistest; sümbolite lõpliku jada kohta vaata artiklit Sõne (informaatika); andmetüübi kohta vaata artiklit Sõne (andmetüüp).

Sõne ehk eksemplar-sõna ehk sõnaeksemplar ehk tekstisõna on keeleteaduses ja filosoofilises loogikas sõna eksemplar. See on kirjatähtede jada või kõneühik.

Eksemplarsõnade loendamine tekstis tähendab tühikutega eraldatud kirjatähejadade loendamist.

Eesti-inglise keeleteaduse sõnastikus (2012) antakse sõne vasteks ingliskeelsed mõisted running word, textual word, token.[1] Need vasted on erinevad arvutiteaduse sõne vastetest, milleks on tavaliselt ingliskeelne mõiste string (vt sõne (andmetüüp)).

Viited muuda

  1. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Enn Veldi. Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik. 2., täiendatud ja parandatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2012. ISBN 9789985794777