See artikkel räägib keeleteaduse mõistest; kompleksarvu afiksiks nimetatakse tema kanoonilist kujutist komplekstasandil; teiste tähenduste kohta vaata lehekülge Afiks (täpsustus)

Afiks ehk liide on morfeem, mis ei esine iseseisva sõnana, vaid ainult sõna koostises, liitudes kas vahetult juurele või siis juurele, millele on juba liidetud afiks või afiksid.

Afiksid jagunevad tuletusafiksiteks, mis osalevad sõnamoodustuses, ja muuteafiksiteks, mis osalevad sõnamuutmises.

Afikseid liigitatakse ka asendi järgi sõnas. Tuntumad liigid on prefiksid ehk eesliited, sufiksid ehk järelliited ja infiksid ehk siseliited.

Vaata ka

muuda