Ladina tähestik

Ladina tähestik on tähestik, mida kasutatakse ladina keele kirjutamiseks. Ladina tähestik on ladina kirja aluseks.

Maailma riigid, mis kasutavad ladina tähestikku või selle kohandatud versioone

Arhailine ladina tähestik koosnes 21 kirjamärgist:

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T V X Z.

Hilisantiigis oli kasutusel järgmine 23 kirjamärgist tähestik:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.

Hiljem lisandusid tähed J (16. sajand; varem I variandina), U (17. sajand; varem V variandina) ja W (keskajal germaani päritolu sõnades).

Tänapäeval loetakse ladina tähestikku kuuluvaks järgmised tähed:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Vaata ka muuda