Morfeem on keele kõige väiksem tähenduslik üksus.

Morfeemide osad on suulises keeles foneemid, kirjakeeles grafeemid.

Leksikaalsed ja grammatilised morfeemid

muuda

Morfeemid jagatakse nende tähenduse järgi grammatilisteks morfeemideks ja leksikaalseteks morfeemideks ehk tüvedeks (neil on vastavalt grammatilist tähendus ja leksikaalset tähendus). Leksikaalseid ja grammatilisi morfeeme liites moodustatakse sõnavorme.

Vabad ja seotud morfeemid

muuda
  • Vabad morfeemid ehk juured võivad esineda iseseisva sõnavormina.
  • Seotud morfeemid ehk afiksid saavad esineda ainult koos teiste morfeemidega. Seotud morfeemid on enamasti grammatilised.

Vaata ka

muuda