Foneem on häälikusüsteemi väikseim üksus, mille abil eristatakse ühe sõna tähendust teisest. Kui asendada sõnas üks foneem teisega, võib tulemuseks saada uue tähendusega sõna. Asendades näiteks sõnas lina esimese foneemi /l/ foneemiga /n/, saame tulemuseks teisetähendusliku sõna nina.

Häälduses võib iga foneem realiseeruda erinevate variantidena, mida nimetatakse allofoonideks.

Vaata ka

muuda