Täht (kiri)

sümbol kirjasüsteemis

Täht, ka kirjatäht, aabe, pookstav, on keeles häälikkirja hääliku või silpkirja silbi ülesmärkimiseks kasutatav märk.

Kitsamas tähenduses mõistetakse tähe all ainult häälikkirja märki.

Tähed moodustavad tähestiku.

Tähed on grafeemid.

Häälikkirjas kirja pandud sõna koosneb tähtedest.

Häälikkirja tähed

muuda

Tüüpjuhul märgib häälikkirja täht ühte häälikut või foneemi.

Mitmes häälikkirjas (näiteks ladina kirjas, kreeka kirjas, kirillitsas, armeenia kirjas) on tähel kaks varianti – suurtäht ja väiketäht. Need on tähe kui grafeemi allograafid.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda