Morfonoloogia (ka morfofoneemika) on keeleteaduse haru.

Morfonoloogia alaks on keele foneemilise koosseisu ja morfeemide varieeruvuse uurimine, ses osas mis jääb välja fonoloogiast.

Vaata ka muuda