Vokaalharmoonia

Vokaalharmoonia (inglise vowel harmony) on keeleteaduses nähtus, kus sõna esimese silbi vokaal määrab järgsilpide vokaalide laadi[1].

Vokaalharmooniat esineb näiteks lõunaeesti keelealal võru ja setu keeles (nt tagavokaalidega sõna hõbõhõnõ 'hõbedane'), soome (nt eesvokaalidega sõna räjähtää 'plahvatama') ja ungari keeles ning paljudes turgi keeltes, aga ka eesti keele rannikumurdes, idamurdes ja kihnu keeles[2].

Viited muuda

  1. Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, 2009. [1] (vaadatud 04.12.2012)
  2. Prillop, Külli et al. 2020. Eesti keele ajalugu. Tartu Ülikooli Kirjastus. lk. 133.