Vokaalharmoonia

Vokaalharmoonia (inglise vowel harmony) on keeleteaduses nähtus, kus sõna esimese silbi vokaal määrab järgsilpide vokaalide laadi[1].

Vokaalharmooniat esineb muu hulgas võru (näiteks tagavokaalidega sõna hõbõhõnõ 'hõbedane'), soome (näiteks eesvokaalidega sõna räjähtää 'plahvatama') ja ungari keeles ning paljudes turgi keeltes, aga ka mõnedes eesti murretes.

ViitedRedigeeri

  1. Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, 2009. [1] (vaadatud 04.12.2012)