See artikkel räägib keeleteaduse mõistest, kirjandusteaduse mõiste kohta vaata artiklit värsimõõduõpetus.

Prosoodia on keeleteaduses koondmõiste, mis hõlmab kõnelõikude (häälikute, silpide, sõnade, lausete) kestuse, hääle valjuse ja kõrgusega seotud nähtusi.