See artikkel räägib keeleteaduse mõistest; ümberrahvustumise kohta suurema rahva keskel vaata artiklit Assimileerumine; bioloogia mõiste kohta vaata artiklit Anabolism

Assimilatsioon on kaasahääldus- ehk koartikulatsiooninähtus, mille puhul lähestikku hääldatavad häälikud täielikult või osaliselt sarnastuvad.

Häälduskoha-assimilatsioon muuda

  Pikemalt artiklis Häälduskoha-assimilatsioon

Häälduskoha-assimilatsiooni puhul muutuvad sarnaseks või lähenevad häälikute häälduskohad, et oleks kergem vastavaid häälikuid hääldada.

  • Näiteks hääliku [n] hääldamisel puutub keel tavaliselt kokku hammaste ja hambasompudega. Teiste häälikute naabruses võib tema häälduskoht aga muutuda: /n/ > [m] / _ /p/
    • näiteks ladina sõnas imprimere 'muljet avaldama' (eesliitest in- ja sõnast primere) hääldatakse nii [m] ja [p] kahe huulega.

Häälduskoha-assimilatsiooniga on tegemist ka järgmiste nähtuste puhul:

Hääldusviisi-assimilatsioon muuda

  Pikemalt artiklis Hääldusviisi-assimilatsioon

Hääldusviisi-assimilatsiooni puhul sarnastuvad häälikute hääldusviisid, et oleks lihtsam neid hääldada.

Helilisusassimilatsioon muuda

  Pikemalt artiklis Helisisusassimilatsioon

Helilisusassimilatsiooni puhul muutub helitu häälik naaberhäälikute mõjul heliliseks või vastupidi.

  • Näiteks [ h ] > [h] / V_V
    • eesti keeles võib muidu helitu [h] häälduda vokaalide vahel helilisena ([h]): lähen [læhen], aga ka täiesti kaduda: [læen]