Sõnaliigid on keele sõnade klassid, mis ühendavad ühesuguste süntaktiliste, semantiliste ja morfoloogiliste omadustega sõnu.

Eesti keele sõnaliigid

Eesti keele grammatikas eristatakse tavaliselt järgmisi sõnaliike.