Algriim

sõnade algushäälikute kooskõla, mida kasutatakse poeetilise võttena

Algriim on sõnade algushäälikute kooskõla, mida kasutatakse poeetilise võttena.

Algriim jaotub alliteratsiooniks, mispuhul korduvad kaashäälikud ("Siniseida sugrusida..."), ja assonantsiks, kus korduvad täishäälikud koosesinemisel ("Oleks minu olemine..."; "Kalevite kangem poega...").

Algriim on levinud Põhja-Euroopa rahvalaulus ja vanemas luules. Näiteks on see iseloomulik anglosaksi ("Beowulf"), skandinaavia ("Vanem Edda") ja läänemeresoome ("Kalevala") traditsioonile, sealhulgas eesti regivärsile ("Kalevipoeg").

Näide muuda

Vaata ka muuda