Alliteratsioon on sõna alguskaashääliku kordumine samas värsis või lauses, nt: "Millal maksan memme vaeva..." (rahvalaul).

Alliteratsioon on eesti regivärsi tuntuim kujundusvõte, sageli kaasneb sellega assonants.

Alliteratsiooni kasutatakse ka vanasõnades, mõistatustes, kõnekäändudes ja kunstluules.

Vaata ka

muuda