Kõnekäänd on fraseologismiliik, piltlik ütlus mingi olukorra, nähtuse, eseme või omaduse iseloomustamiseks.

Kõnekäändudeks on püsivad sõnapaarid, metafoorsed ütlused, retoorilised hüüatused ja küsimused. Näiteks: Nael kummi! Kadus nagu tina tuhka. Sajab nagu oavarrest.

Kõnekäändusid kasutatakse kõne piltlikustamiseks ja ilmestamiseks.

Kõnekäändude uurimisega tegeleb parömioloogia.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda