Inversioon (kirjandusteadus)

Inversioon on keele- ja kirjandusteaduses tavapärasest erineva, ümberpööratud sõnajärje kasutamine teksti rütmistamiseks või muul kunstilisel eesmärgil.[1]

Inversiooni kasutatakse lauses kas mingite positsiooniliste tingimuste tõttu (nt. tingib lausealguline määrus öeldise paiknemise enne alust: Majas oli kõik vaikne; vrd. Kõik oli vaikne) või seoses mõne sõna rõhutatud esiletõstmisega (Vaikne oli majas). Inversiooni kasutatakse ka stilistilise võttena; luules sageli värsimõõdust tingitud (nt. üle seitsme soo sinise).[2]