Ulmekirjandus

Ulmekirjandus ehk teaduslik-fantastiline kirjandus on ilukirjandus, mis kasutab fantastilist ainestikku. Ulmekirjandust piiritletakse ja liigitatakse samal alusel nagu ulmet üldse. Et ulme on levinud eeskätt kirjanduses ja filmikunstis ning filmikunst on suhteliselt noor, siis ulme tekkelugu tähendabki ulmekirjanduse tekkelugu.

Tavaliselt jagatatakse ulmekirjandus kolme suurde rühma: teadusulmeks (science fiction), imeulmeks (fantasy) ja õudusulmeks (horror).

Eesti ulmekirjandusRedigeeri

  Pikemalt artiklis Eesti ulmekirjandus

UlmekirjanikkeRedigeeri

Välismaa ulmekirjanikkeRedigeeri

Eesti ulmekirjanikkeRedigeeri

Kirjandus ulmekirjanduse kohtaRedigeeri

  • Andrus Org. "Ulmežanri piirjooni." – Keel ja Kirjandus, 2001, nr 12, lk 825–839.
  • Andrus Org. "Ulmežanri tüpoloogia: temaatika ja motiivistik." – Keel ja Kirjandus, 2002, nr 8, lk 554–566; nr 9, lk 642–653.
  • Andrus Org. "Ulmekirjandus: žanri dimensioonid." Magistritöö. Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti kirjanduse õppetool. Imprint, Tartu 2001
  • Jaak Tomberg. "Ekstrapolatiivne kirjutamine. Tulevikukirjutuse poeetikast." (Sarjast Studia litteraria estonica.) Tartu Ülikooli Kirjastus 2004. Magistritöö samal teemal: [1]

VälislingidRedigeeri