Publitsistlik romaan

Publitsistlik romaan on aktuaalseid ühiskondlik-poliitilisi probleeme käsitlev romaan.