Kompositsioon (kunst)

Kompositsioon kunstis (kõnekeeles kompa) on teose, näiteks heli-, kirjandus- või kunstiteose, paigutuslik tasakaal.

Kompositsioonitaju on inimestel ühene ja kaasasündinud, see on võrreldav füüsilise tasakaalu ehk balansi tajumisega. Vaatamata igaühe kaasasündinud tajuvõimele, võib mõne heli-, kirjandus- või kunstiteose loomisel tekkida siiski kompositsioonilisi vigu, kui autor ei ole end kompositsioonis harjutanud või loob teose ilma tasakaalu jälgimata (näiteks hooletult). Kompositsioonireeglid on sarnased nii muusikas, kirjanduses kui kujutavas kunstis.

Kunstis seab kompositsioonile kõrgeimad nõudmised abstraktne kunst. Kujutavas kunstis eksisteerib ka värvikompositsiooni ehk värvide tasakaalu mõiste.