Vene formalism ehk vene vormikoolkond oli suund vene kirjandusteaduses, mis kujunes 1910. ja 1920. aastail.

Vene formalism vaatleb kirjandusteost kui vormivõtete süsteemi sõltumatult teose tekstivälistest seostest.[1] Teoreetiliselt toetus suund strukturalistliku keeleteaduse (Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, Ferdinand de Saussure) ja avangardistide ideestikule.

Suuna liikmete hulka kuulusid Viktor Šklovski, Juri Tõnjanov, Boriss Eichenbaum, Roman Jakobson jt.

Vene formalismil oli tugev mõju Mihhail Bahtini ja Juri Lotmani vaadetele ning kirjandussemiootika ja Tartu-Moskva semiootikakoolkonna arengule.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. EE (1998) 10: 295.