Kirjandussemiootika

Kirjandussemiootika on suund kirjandusteaduses ja ühtlasi semiootika haru, mis tegeleb kirjandustekstide semiootilise analüüsiga.

Kirjandussemiootika kasvas välja suuresti vene vormikoolkonnast 1920. aastail.

Kirjandussemiootika Eestis muuda

Eestis arendas kirjandussemiootikat Juri Lotman. Hiljem on kirjandussemiootikat õpetanud Tartu Ülikoolis Ülle Pärli.