Eesti uusaeg on Eesti ajaloo periood, mil Eesti alal kujunes eestlaste rahvuslik eneseteadvus ning arenes välja kapitalistlik majandussüsteem. Tartu Ülikooli ajaloo osakonna eesti ajaloo õppetooli praeguse määratluse järgi eelneb Eesti uusajale varauusaeg ning järgneb uusim aeg.[viide?]

Eesti uusaja ulatuseks võib lugeda laias laastus 19. sajandit. Sümboldaatumeid kasutades võib selle alguseks lugeda eestlaste vabastamist pärisorjusest 1816/1819 või ka asehalduskorra kehtestamist 1783. aastal. [viide?]

Uusaja lõpuks võib lugeda nn Tartu renessanssi ehk poliitilise rahvusluse võidukäigu algust 1896. aastal, 1905. aasta revolutsiooni, esimese maailmasõja algust või lõppu või Eesti Vabariigi väljakuulutamist 24. veebruaril 1918.[viide?]

Vene tsaar Aleksander I
Johann Voldemar Jannsen ajalehe Perno Postimees väljaandja
Carl Robert Jakobson
Friedrich Reinhold Kreutzwald
Jaan Tõnisson

Kronoloogia muuda

Ärkamisaeg
Järelärkamisaeg

Vaata ka muuda

Eelnev
Eesti varauusaeg
Eesti uusaeg
Järgnev
Eesti uusim aeg