Rossiiskaja rodoslovnaja kniga

 See artikkel on teosest, mille autoriks on vürst Dolgorukov; aastatel 1873−1876 ja 1895 ilmunud sarnase nimega teose kohta vaata artiklit Russkaja rodoslovnaja kniga.

"Rossiiskaja rodoslovnaja kniga" (vene keeles Российская родословная книга) on aastatel 18541857 ilmunud Venemaa aadlit käsitlev genealoogiline teos, mille autor on vürst Pjotr Vladimirovitš Dolgorukov (1816−1868). Ehkki seda kavandati tunduvalt põhjalikumana, peetakse seda kummatigi kõige täielikumaks Venemaa aadlit käsitlevaks teoseks. Kokku on seal 247 sugupuud. Selle jätkuks on vürst Aleksei Lobanov-Rostovski teos "Russkaja rodoslovnaja kniga" (1873−1878).

Sisu ja ülesehitus muuda

 
Teose ülesehitus. Kavandatud 14 peatükist jõudis ilmuda seitse

Teos jaguneb neljaks köiteks ehk osaks, mis omakorda on jaotatud peatükkideks (neid on kokku seitse). 1. köide koosneb ühest peatükist (algusosa), mis käsitleb Rjurikust ja Gediminasest põlvnenud vürstisuguvõsasid.

2. köide koosneb kolmest peatükist: esimeses neist (see on 1. köite esimese peatüki järg) on need Venemaa vürstisuguvõsad, kes ei põlvenud Rjurikust või Gediminasest. Teine peatükk käsitleb krahvi- ja kolmas parunisuguvõsasid. Selle köite lõpus on ka mitu lisa:

 • Nr 1. Loend kõigist tollal nii kustunud kui alles olnud Rjurikust ja Gediminasest põlvenud Venemaa vürstisuguvõsadest (kokku vastavalt 187 ja 26), samuti Venemaa valitsejatelt vürstitiitli saanud isikute nimekiri koos daatumitega
 • Nr 2. Venemaa valitsejatelt krahvitiitli saanud isikute nimekiri koos daatumitega
 • Nr 3. Rjurikust põlvnenud Venemaa aadlisuguvõsade nimekiri
 • Nr 4. Sametraamatusse (Venemaa kõige tuntumate suguvõsade genealoogiate ametlik register) kantud suguvõsade loend
 • Nr 5. Püha Rooma keisrilt vürsti- ja krahvitiitli saanud isikute loend koos daatumitega
 • Nr 6. Venemaa valitsejatelt parunitiitli saanud isikute loend koos daatumitega
 • Nr 7. Täiendused ja parandused

3. köide on kõige mahukam. Selle sisuks on neljas peatükk, kus käsitletakse erinevate välismaa valitsejate käest vürsti-, krahvi ja paruni resp. vabahärra tiitli saanud suguvõsasid. Köite lõpus on võrdlemisi mahukas lisade osa. Esimese neist on köite alguses käsitletud Gruusia vürstisuguvõsade täiendused, samuti on seal mõned uued genealoogiad. Ülejäänud lisad on erinevad täiendused 1. ja 2. köitele.

4. köide koosneb kolmest peatükist. Viies peatükk on pühendatud Rjurikust põlvnenud aadlisuguvõsadele. Kuuendas peatükis on käsitletud Sametraamatus nimetatud aadlisuguvõsasid. Seitsmes peatükk sisaldab nende suguvõsade genealoogiad, kelle kohta on Venemaal teateid enne 1600. aastat.

Kavandatud osad muuda

Teos oli kavandatud mahukamana kui see lõpuks ilmus: 14 peatükist avaldati trükis pooled. 8. peatükk pidi käsitlema Liivi-, Eesti- ja Kuramaa suguvõsasid, 9. peatükk aga Poola ja Leedu suguvõsasid, kelle kohta on teateid 1600. aastale eelnevast ajast. 10. peatükki sisuks oli kavandite järgi nende välismaa suguvõsade genealoogia, kelle kohta on teateid enne 1600. aastat. 11. peatükk pidi hõlmama suguvõsasid, kes olid XVII sajandiks saanud kas bojaariks, okolnitšiks, duuma aadlikuks või duumadjakkiks. 12. peatüki sisuna nähti ette Väikevene suguvõsasid ja 13. peatükk pidi käsitlema neid perekondi, kes olid alates Peeter I ajast kuni XIX sajandi keskpaigani jõudnud riigiteenistuses kahe kõrgema astmeni. 14. peatükk pidi hõlmama kõige tuntumaid väljasurnud suguvõsasid.

Köited muuda

 • Российская родословная книга. Частъ первая. С. Петербургь: Печатано вь типографии Эдуарда Веймара, 1854 [1] (351 lk)
 • Российская родословная книга. Часть вторая. Санктпетербургь: Печатано вь типографии Эдуарда Веймара, 1855 [2] (328 lk)
 • Российская родословная книга. Часть третья. Санктпетербургь: Печатано вь типографии Эдуарда Веймара, 1856 [3] (524 lk)
 • Российская родословная книга. Часть четвертая. Санктпетербургь: Въ типофрафий III Отделения Сов. Е. И. В. Канцелярий, 1857 [4] (482 lk)

Suguvõsad muuda

Teoses on käsitletud järgmised suguvõsad (sulgudes köite number):


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X YA muuda

B muuda

C muuda

D muuda

E muuda

F muuda

G muuda

H muuda

I muuda

J muuda

K muuda

L muuda

M muuda

N muuda

O muuda

P muuda

R muuda

S muuda

Š muuda

Z muuda

Ž muuda

T muuda

U muuda

V muuda

W muuda

Vaata ka muuda

Välislingid muuda