Teenistusastmete tabel

Teenistusastmete tabel (vene keeles "Табель о рангах") reguleeris Venemaa Keisririigil ohvitseride ning õukonna- ja tsiviilametnike positsiooni ja staatust. Teenistusastmete tabeli ("Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины") kehtestava seaduse esialgsel kujul kehtestas Peeter I ning seadus jõustus 24. jaanuaril 1722.

Teenistusastmete tabel (originaal)

Seadus määratles ametnike omavahelised suhted, seaduses määratletud teenistusredeli aluseks olid sõjaväelised auastmed. Teenistusastmete võrdsuse korral eelistati sõjaväelasi, tsiviil- ja õukonnaametnike ees. Teenistusastmeid omasid alguses Teaduste Akadeemia õpetlased, vaimulikkonna liikmed, teenistujate abikaasad, samuti keisri õukonnas olevad daamid ja neiud. Aja jooksul tehtud muudatustega kehtis tabel kuni 1917. aasta veebruarirevolutsioonini.

Teenistusastmete tabel jaotas teenistusviisid sõjaväe-, tsiviil- ja õukonnateenistuseks, teenistusaste annetamine andis isikule peale selguse palgasüsteemis õiguse aadlitiitlile ja aadlikuseisusele.

Sõjaväeteenistus omakorda jagunes maa- ja mereväe­teenistuseks (eraldi oli esile tõstetud kaardivägi). Kõik auastmed jaotati neljateistkümnesse klassi, millest viis esimest moodustasid kindralkonna (maaväe sõjaväeliste auastmete V klassi kuulusid brigadirid – hiljem see auaste kaotati). VI–VIII klassi moodustasid staabiohvitseri- ja ülemohvitseriauastmed. Eelisolukorda pani teenistusastmete tabel sõjaväeteenistuse. See väljendus eriti asjaolus, et sõjaväeteenistuses andsid kõik 14 klassi õiguse päritavale aadliseisusele, alama astme ohvitseridele mittepärandatava aadliseisuse, XIV astmest – praporštšiku auastmest juba aga pärandatava aadlikutiitli.

Tsiviilametnikele oli vajalik välja teenida teenistusaste kuni VII astmeni, mis andis õiguse saada ainult isikliku aadliseisundi, peale seda aga saadud teenistusaste (kolleegiumiassessor või õuenõunik) aadlikutiitel oli pärandatav ühele meessoost järglastele. Samas oli ka riigiametnike personalipoliitikas piirangud, nii ei võinud 1724. aastast X astmest, st kolleegiumisekretäri kohale võtta mitteaadlikke.

1790. aastal Katariina II tehtud paranduse alusel oli vaja VIII astmele järgmisele tõusmiseks mitte enam 3, vaid 12 aastat teenistust. 1856. aastal võisid saada päriliku aadliseisuse ainult isikud, kes olid saanud teenistuses tõeline salanõuniku astme (IV aste), sõjaväeteenistuses aga 1. järgu kapteni astme (VI aste).

Klassikalisel kujul on teenistusastmete tabelis 14 astet.

Tabeli klassid muuda

Klass Tsiviilteenistuse auastmed Sõjaväelised auastmed Õukonnaauastmed
I
 • Kantsler (Канцлер)
 • 1. klassi tõeline salanõunik
  (Действительный тайный советник 1-го класса)
  I ja II klassi kuuluvate isikute puhul oli kõnetlusvormiks "Teie ülim ekstsellents" (ваше высокопревосходительство)
(puudub)
II
 • Tõeline salanõunik
  (Действительный тайный советник)
  I ja II klassi kuuluvate isikute puhul oli kõnetlusvormiks "Teie ülim ekstsellents" (ваше высокопревосходительство)
III
 • Salanõunik
  (Тайный советник; alates 1724)
  III ja IV klassi kuuluvate isikute puhul oli kõnetlusvormiks "ekstsellent­s" (превосходительство)
IV[1]
 • Kindralmajor (Генерал-майор)
 • Kaardiväe alampolkovnik (подполковник гвардии; alates 1748)
 • Kindlusväekindral (Генерал от фортификации; 1741–1796)
 • Schout-bij-nacht mereväes (Шаутбенахт; 1722–1740)
 • Kontradmiral mereväes (Контр-адмирал; alates 1740)
V
 • Riiginõunik
  (Статский советник)
  V klassi kuuluvate isikute puhul oli kõnetlusvormiks "Teie kõrgestisündinu" (ваше высокородие)
 • Brigadir (Бригадир; 1722–1796)
 • Kaptenkomandör (Капитан-командор; 1707–1732, 1751–1764, 1798–1827)
 • Kaardiväe 1. järgu major (премьер-майор гвардии; 1748–1798)
VI
 • Kolleegiuminõunik
  (Коллежский советник)
 • Sõjanõunik
  (Военный советник)
  VI–VIII klassi kuuluvate isikute puhul oli kõnetlusvormiks "Teie kõrgeausus" (ваше высокоблагородие)
 • kreisimarssal Balti kubermangudes[2]
 • polkovnik (Полковник)
 • 1. järgu kapten mereväes (Капитан 1-го ранга)
 • Kaardiväe 2. järgu major (секунд-майор гвардии; 1748–1798)
 • Kaardiväe polkovnik (полковник гвардии, alates 1798)
 • Камер-фурьер (kuni 1884)
 • Kammerhärra (Камергер; kuni 1737)
VII
 • Alampolkovnik (Подполковник)
 • Kasakaväevanem (Войсковой старшина у казаков; alates 1884)
 • 2. järgu kapten mereväes (Капитан 2-го ранга)
 • Kaardiväekapten jalaväes (капитан гвардии)
 • Rittmeister kaardiväes (ротмистр гвардии)
(Puudub)
VIII[3]
 • Kolleegiumiassessor
  (Коллежский асессор)
  VI–VIII klassi kuuluvate isikute puhul oli kõnetlusvormiks "Teie kõrgeausus" (ваше высокоблагородие)
 • adrakohtunik Balti kubermangudes[2]
 • 1. ja 2. järgu major (Премьер-майор ja секунд-майор; 1731–1798)
 • Major (Майор; 1798–1884)
 • Kapten (Капитан; alates 1884) jalaväes ja suurtükiväes
 • Rittmeister ratsaväes (Ротмистр в кавалерии; alates 1884)
 • Kasakaväevanem (Войсковой старшина у казаков; 1796–1884)
 • jessauul kasakavägedes (Есаул у казаков; alates 1884)
 • 3. järgu kapten mereväes (Капитан 3-го ранга; 1722–1764)
 • Kaptenleitnant mereväes (Капитан-лейтенант; 1907–1911)
 • Vanemleitnant mereväes (Старший лейтенант; 1912–1917)
 • Kaardiväe staabikapten (штабс-капитан гвардии; alates 1798)
 • porutšik kaardiväes
 • kasakasotnik kaardiväes
 • roodukomandör, patareikomandör
 • eskadronikomandör
 • insenerivägede kapten
 • kaardiväeleitnant sõjalaevastikus kaardiväeekipaažis
 • väikeste sõjalaevade miinikandjate komandör
 • lahinguüksuse (roodu) ülem suurel sõjalaeval
IX

IX–XIV klassi kuuluvate isikute puhul oli kõnetlusvormiks (Титулярный советник) "Teie ausus" (ваше благородие) ning selle kõnetlusega võis argielus pöörduda ka iga aadliku poole, olenemata tema ametiastmest)

 • Kapten (Капитан в пехоте; 1722–1884)
 • Staabikapten jalaväes (Штабс-капитан; alates 1884)
 • Kaardiväeporutšik (Поручик гвардии; alates 1730)
 • Rittmeister ratsaväes (Ротмистр; 1798–1884)
 • Staabirittmeister ratsaväes (Штабс-ротмистр; alates 1884)
 • Kasakate jessauul (Есаул у казаков; 1798–1884)
 • Kasakate alamjessauul (Подъесаул у казаков; alates 1884)
 • Kaptenporutšik mereväes (Капитан-поручик; 1764–1798)
 • Kaptenleitnant mereväes (Капитан-лейтенант; 1798–1885)
 • Leitnant mereväes (Лейтенант; 1885–1906, alates 1912)
 • Vanemleitnant mereväes (Старший лейтенант; 1907–1911)
 • Kammerjunkur (Камер-юнкер)
 • Õuekuller (Гофкурьер)
X
 • Kolleegiumisekretär
  (Коллежский секретарь)
  IX–XIV klassi kuuluvate isikute puhul oli kõnetlusvormiks (Титулярный советник) "Teie ausus" (ваше благородие)
 • Kaptenporutšik jalaväes (Капитан-поручик; 1730–1797)
 • Staabikapten (Штабс-капитан в пехоте; 1797–1884)
 • 2. järgu rittmeister ratsaväes (Секунд-ротмистр; kuni 1797)
 • Staabirittmeister ratsaväes (Штабс-ротмистр; 1797–1884)
 • Porutšik (Поручик; alates 1884)
 • Kaardiväe alamporutšik (Подпоручик гвардии; alates 1730)
 • Kasakate alamjessauul (Подъесаул у казаков; kuni 1884)
 • Kasakate sotnik (Сотник у казаков; alates 1884)
 • Leitnant mereväes (Лейтенант; 1722–1885)
 • Mitšman mereväes (Мичман; alates 1884)
(puudub)
XI
 • Laevasekretär
  (Корабельный секретарь; alates 1834)
  IX–XIV klassi kuuluvate isikute puhul oli kõnetlusvormiks (Титулярный советник) "Teie ausus" (ваше благородие)
 • Laevasekretär mereväes
  (Корабельный секретарь; kuni 1764)
(puudub)
XII
 • Kubermangusekretär
  (Губернский секретарь)
  IX–XIV klassi kuuluvate isikute puhul oli kõnetlusvormiks (Титулярный советник) "Teie ausus" (ваше благородие)
 • Tallinna raehärrad [2]
 • Porutšik (Поручик; 1730–1884)
 • Alamporutšik jalaväes (Подпоручик; alates 1884)
 • Kornet ratsaväes (Корнет; alates 1884)
 • Kaardiväe praporštšik (Прапорщик гвардии; 1730–1884)
 • Kasakate sotnik (Сотник у казаков; kuni 1884)
 • Kasakate horunži (Хорунжий у казаков; alates 1884)
 • Alamleitnant mereväes (Унтер-лейтенант; 1722–1732)
 • Mitšman mereväes (Мичман; 1796–1884)
 • Kammerteener (Камердинер)
 • Mundschenk (Мундшенк)
 • Tafeldecker (Тафельдекер)
 • Kondiiter (Кондитер)
XIII
 • Kabinetiregistraator
  (Кабинетский регистратор)
 • Provintsisekretär
  (Провинциальный секретарь)
 • Senatiregistraator
  (Сенатский регистратор; alates 1764)
 • Sinodiregistraator
  (Синодский регистратор; alates 1764)
  IX–XIV klassi kuuluvate isikute puhul oli kõnetlusvormiks (Титулярный советник) "Teie ausus" (ваше благородие)
 • väikelinnade raehärrad, Balti kubermangudes[2]
 • Alamporutšik jalaväes (Подпоручик; 1730–1884)
 • Praporštšik jalaväes (Прапорщик в пехоте; alates 1884, ainult sõjaajal)
 • 2. järgu porutšik suurtükiväes (Секунд-поручик в артиллерии; 1722–1796)
 • Gardemariin mereväes (Гардемарин; 1860–1882)[4]
(Puudub)
XIV
 • Kolleegiumiregistraator
  (Коллежский регистратор)
  IX–XIV klassi kuuluvate isikute puhul oli kõnetlusvormiks (Титулярный советник) "Teie ausus" (ваше благородие)
 • Lipnik jalaväes (Фендрик; 1722–1730)
 • Praporštšik jalaväes (Прапорщик; 1730–1884)
 • Kornet ratsaväes (Корнет; kuni 1884)
 • Штык-юнкер suurtükiväes (1722–1796)
 • Kasakate horunži (Хорунжий у казаков; kuni 1884)
 • Mitšman mereväes (Мичман; 1732–1796)
(Puudub)

Viited muuda

 1. Madalaim auaste, mis annab pärandatavad aadliõigused tsiviilteenistuses alates 9. detsembrist 1856
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Hasso von Wedel, Die estländische Ritterschaft vornehmlich zwischen 1710 und 1783: das erste Jahrhundert russischer Herrschaft. Ritterschaftshauptmann und Ritterschaftskanzlei., Im Ost-Europa-Verlag, Königsberg Pr. und Berlin W. 35, 1935, seite 94
 3. Kuni aastani 1856 andis VIII klass tsiviilisikuile pärandatavad aadliõigused. Aastail 1809–1834 oli VIII klassi saamiseks vaja ülikooli diplomit või sooritada astmeeksam.
 4. kuni 1860 ja 1882–1917 – учащийся старших классов Морского училища

Kirjandus muuda

 • Büsching, Anton Friedrich (1773). Magazin für die neue Historie und Geographie, VII Theil: VIII. Rangverordnung Peters I vom Jahr 1722. Halle: Johann Jacob Curt.
 • Juri Lotman. Vestlusi vene kultuurist. I. Tänapäev, 2003

Välislingid muuda