Eesti Rahvuskultuuri Fond

Mitte segi ajada 1987–2000 eksisteerinud Eesti Kultuurifondiga

Eesti Rahvuskultuuri Fond (lühend ERKF) on sihtasutus, mis jagab stipendiume ja toetusi kord aastas – novembris. Sihtasutuse juurde on annetajad moodustanud hulga allfonde.

Ajalugu muuda

Eesti Rahvuskultuuri Fond asutati 19. juunil 1991. aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega. Fondi loomise eesmärk oli eesti rahvuskultuuri säilitamine ja edendamine. Kinnitati Eesti Rahvuskultuuri Fondi põhikiri ja fondile eraldati 1991. aasta riigieelarvest kolm miljonit rubla.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 21. oktoobri 1991. aasta otsusega kinnitati Eesti Rahvuskultuuri Fondi esimeheks Eri Klas. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 7. novembri 1991. aasta otsusega kinnitati Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu liikmeteks Jaan Kaplinski, Jaan Kross, Käbi Laretei, Rein Maran, Ingo Normet, Ingrid Rüütel, Jaan Tamm, Eino Tamberg ja Vive Tolli.

Eri Klas juhtis Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu tööd kuni surmani, ligi 25 aastat. 2016. aasta kevadel valisid nõukogu liikmed nõukogu esimeheks helilooja Olav Ehala. 2020. aasta seisuga kuuluvad nõukogusse veel eri kultuurivaldkondade nimekad esindajad: Krista Aru, Jüri Engelbrecht, Epp Maria Kokamägi, Anu Lamp, Rein Maran, Ingrid Rüütel, Jaan Tamm, Leelo Tungal, Rein Veidemann ja Toomas Velmet.

Aastate jooksul on Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu töös osalenud veel Madis Kolk, Leonhard Lapin, Mihkel Mutt, Boris Tamm, Erkki-Sven Tüür, Mati Unt ja Ingo Normet.

Allfondid valdkondade kaupa muuda

Ajakirjandus ja kirjandus muuda

 • Agnes Kultase stipendiumifond
 • Aimée ja Vladimir Beekmani fond toetab kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante
 • Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke
 • Härmatali fond toetab lastekirjanduse loomist, mis kannab edasi eesti rahva traditsioone ja tutvustab lastele eesti kultuuripärandit
 • Ivar Ivaski Mälestusfond toetab kord kahe aasta jooksul stipendiumiga kas parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit
 • Juhan Jaigi mälestusfond toetab laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis
 • Oskar Lõvi fond toetab spordiajakirjanikke, annab välja stipendiume spordiajakirjanike tunnustamiseks või enesetäiendamiseks ning Eesti spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistöö toetamiseks
 • Päevaleht Kaleva fond toetab humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses
 • Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid
 • Sini-valge fond toetab kirjandust ja ajakirjandust
 • Soome-ugri kirjanduste fond toetab soome-ugri rahvaste kirjanike loomingut
 • Susan ja August Mölderi fond toetab kunstnikke ja tõlkijaid
 • Ülo Ignatsi fond edendab vaba ajakirjandust

Arhitektuur muuda

 • Ernst Kesa fond toetab arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist
 • Villem Raami fond toetab Eesti keskaegse kunsti ja arhitektuuri uurimist ning muinsuskaitselist tegevust

Filmikunst muuda

Haridus ja teadus muuda

Haridus muuda

 • Enn Sarapi fond toetab kutseharidust
 • Irina Saare fond toetab haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja tants, neid vähekindlustatud andekaid noori, kes on stipendiumi taotlemise hetkeks elanud Keilas vähemalt viis aastat
 • Kellukese fond toetab erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal
 • Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi
 • Luckhardt-Noraku fond toetab suurperede andekate laste arengut
 • Marti Hääle fond toetab haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonna silmapaistvaid noori ja erakorralisi algatusi Eesti elu edendamisel
 • Rääma kooli fond toetab Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed ja võimaldab neil arendada oma loomingulisi andeid
 • Tallinna M/S "Estonia" fond toetab m/s "Estonia" laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi
 • Tallinna Reaalkooli fond edendab Reaali Vaimu
 • Tiina Liiviku fond toetab Eesti gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk; esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika
 • Tiina Tammani fond toetab omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas
 • Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel
 • Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust

Humanitaarteadused muuda

Kõrgharidus muuda

Reaalteadused muuda

 • Ann Mihkelsoni fond toetab naisteadlasi või naisdoktorante stipendiumiga uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala
 • Arnold Humala fond toetab noorte matemaatikute teadustegevust
 • Heino Eelsalu fond toetab teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal
 • Monika Oidi fond toetab infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid
 • Rannaleetide fond "Sinilind" toetab ilmateaduse edendamist Eestis
 • Salme ja Aleksander Mathieseni fond toetab avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades
 • Tamkivi Reaalteaduste fond toetab Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd

Sotsiaalteadused muuda

 • Agnes Kultase stipendiumifond toetab üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides
 • Ellex Raidla fond toetab Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust
 • Henn Jõksi fond toetab Tartu Ülikooli õiguse eriala üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust
 • Jaak Tamme fond toetab õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas

Teadus muuda

 • Camilla ja Leo Kuuse fond toetab Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas
 • Eesti Teaduste Akadeemia fond toetab doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd
 • Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid
 • Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides

Tehnika- ja majandusteadused muuda

 • Ants Seileri fond toetab autoeriala tudengeid või noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning autospordi populariseerimisel
 • Antti Piippo fond toetab tehnika- ja majandusteaduse üliõpilasi ja uurijate koolitust
 • BLRT fond toetab noori andeid kõrghariduse omandamisel
 • Boris Tamme fond toetab inseneride koolitust
 • Luminori fond toetab noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguid väljaspool Eestit
 • Nokia fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust

Õpetajate täiendõpe muuda

 • Elfriede Lenderi fond toetab humanitaarainete õpetajaid ja nende poolt algatatud projekte
 • Lilly ja Hugo Pärnamäe fond toetab vähemalt kaks aastat töötanud pedagoogide enesetäiendamist

Kunst muuda

 • Edmund Valtmani fond toetab stipendiumiga Eesti Kunstiakadeemia üliõpilast või alla kolmekümneaastast Eesti Kunstiakadeemia vilistlast parima graafilise teose või graafilise sarja eest
 • Eesti Kunstiakadeemia fond toetab Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikoolitüüpi kõrghariduse kvaliteedi tõstmisele ja konkurentsivõime tugevdamisele suunatud arendusprojekte ning õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele suunatud taotlusi
 • Ene Graubergi fond toetab noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal
 • Leo Rohlini fond toetab Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakonna tudengite õpinguid ja värskeid vilistlasi
 • Noore kunstiteadlase fond toetab uurimisstipendiumiga noori, kuni 30-aastaseid kunstiteadlasi
 • Olev Soansi mälestusfond Keila kunstielu edendamiseks
 • Peep Keskküla fond toetab Eesti kunstielu arengut
 • Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid
 • Renate Jõesaare stipendiumifond kord aastas antakse stipendium ühele eesti rahvusest isikule, kes on tegev kujutava kunsti alal
 • Roman Tavasti fond toetab loomingulist mõtet märgikunsti vallas
 • Susan ja August Mölderi fond toetab kunstnikke ja tõlkijaid

Meditsiin muuda

 • Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevusi
 • Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendõpet
 • Doktor Väino Tuppitsa fond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel
 • Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide koolitust ja täiendusõpet
 • Riina ja Jaanus Pikani fond toetab noori ooperilauljaid ning meditsiini ja loodusteaduste üliõpilasi/teadlasi
 • Robert Lepiksoni fond toetab arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ja enesetäiendamist
 • Salme ja Aleksander Mathieseni fond toetab avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades

Muuseumid ja raamatukogud muuda

 • Anting-Peetsi fond toetab Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimistööd ning täiendusõpet.
 • Arvo Nenni ja Ingrid Nenni fond toetab Eesti Kunstimuuseumi eesti kunstipärandi ostmisel.
 • Camilla ja Leo Kuuse fond toetab Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.
 • Gunda ja Heinrich Kanguri fond toetab Eesti Ajaloomuuseumi teadus- ja arendustegevust.
 • Ivi Tingre fond toetab raamatukogunduse arengut.
 • Kadrioru fond toetab Kadrioru lossi ja pargi arengut.
 • Marje Õunapuu mälestusfond toetab neid, kes aitavad Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana.

Muusika muuda

Rahvakultuur muuda

Sport muuda

 • Andres Lutsari judoõpetaja fond arendab ja toetab judoõpetajate koolitust.
 • Eesti Olümpiakomitee fond toetab Eesti spordi- ja olümpialiikumist.
 • Ernst Idla fond toetab Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis.
 • Georg Lurichi fond toetab Georg Lurichi (1876–1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
 • Gunnar Toomemetsa fond toetab Eesti tantsuspordi arengut.
 • Ilmar Kullami fond toetab noortega tegelevaid perspektiivikaid korvpallitreenereid – treenereid, kelle juhendamisel on sirgunud mitmed noorte või täiskasvanute koondise mängijad ja kes omavad algatus- ja õppimisvõimet, on eeskujuks mängijatele ja teistele treeneritele nii treeningusaalis kui ka väljaspool seda.
 • Jaan Taltsi fond toetab sportlasi, kellel juured tugevalt maal.
 • Jõgeva Linna fond toetab spordielu Jõgeva linnas.
 • Jüri Jaansoni fond toetab kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.
 • Paul Kerese fond toetab andekaid Eesti noormaletajaid.
 • Sõnumilehe fond toetab üliõpilassporti.
 • Triatloni fond toetab triatleete ja triatloni arengut Eestis.
 • Valter Lengi fond toetab Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.

Teater muuda

Varia muuda

Vaata ka muuda

Viited muuda

Välislingid muuda