Bütsantsi keisrite loend

(Ümber suunatud leheküljelt Bütsantsi keiser)

Bütsantsi keisrite loend esitab Ida-Rooma keisririigi, mis sai hiljem tuntuks Bütsantsi nime all, valitsejate nimestiku alates Rooma riigi pealinna viimisest Konstantinoopolisse 330. aastal. Seetõttu ei olnud olemas ka Bütsantsi keisreid, vaid läbi selle riigi ajaloo, riigi valitsejad käsitlesid ennast Rooma keisritena.

Roomlaste keiser
Konstantinos XI Palaiologos – viimane Bütsantsi keiser (6. jaanuar 144929. mai 1453)
Residents Konstantinoopoli Suur palee; Blachernae palee
Moodustatud 11. mai 330
Esimene täitja Constantinus I
Viimane täitja Konstantinos XI
Kaotatud 29. mai 1453

Riiginimed Bütsants ja Ida-Rooma keisririik võeti kasutusele alles pärast riigi eksisteerimise lõppu. Bütsantsi enda ja tema naabermaade elanike jaoks oli riigi nimi Rooma keisririik või Romania, mis kasvas otseselt välja Rooma riigist ja kus säilisid selle traditsioonid. Bütsantsi eristatakse tänapäeval Rooma riigist eelkõige seetõttu, et riik oli orienteeritud kreeka kultuurile, riigi ametlikuks usundiks oli ristiusk erinevalt Rooma polüteismist ning riigikeeleks oli ladina keele asemel saanud kreeka keel.

Lõplikult jagunes Rooma riik kaheks 395. aastal, pärast imperaator Theodosius I (valitses 379395) surma. Lääne-Rooma riik pealinnaga Roomas hävitati 476. aastal. Ida-Rooma riik ehk Bütsants püsis kuni Konstantinoopoli vallutamiseni Osmanite poolt 29. mail 1453.

Seadusliku keisriga samal ajal võimule pürginud vastukeisrid on tabelis tähistatud roosa taustavärviga. Kõiki usurpaatoreid ei ole tabelis ära toodud, vaid siin on esitatud ainult need, kes hoidsid reaalselt mingit osa impeeriumist enda kontrolli all ja lasid ennast keisriks kroonida.

Keisrite nimed on antud kuni Justinianuste dünastia lõpuni ladinapäraselt, võttes arvesse, et riigikeelena oli umbes selle ajani kasutusel veel ladina keel. Alates keiser Herakleios I on valitsejate nimed esitatud kreekapäraselt, kasutades nimede esitamisel vanakreeka transkriptsiooni.

Nimi Dünastia Eluaastad Valitsusaja algus Valitsusaja lõpp
Constantinus I Suur Constantinused (272337) 330 337, 22. mai
Constantius II Constantinused (317361) 337, 22. mai 361, 3. november
Julianus Apostata Constantinused (332363) 361, 3. november 363, 26. juuni
Jovianus (331364) 363, 27. juuni 364, 17. veebruar
Valens Valentinianused (328378) 364, 28. märts 378, 9. august
Procopius (u 326366) 365, 28. september 366, 27. mai
Gratianus Valentinianused (359383) 378, 9. august 379, 19. jaanuar
Theodosius I Theodosiused (347395) 379, 19. jaanuar 395, 17. jaanuar
Arcadius Theodosiused (377408) 395, 17. jaanuar 408, 1. mai
Theodosius II Theodosiused (401450) 408, 1. mai 450, 28. juuli
Marcianus Theodosiused (392457) 450, 25. august 457, 27. jaanuar
Leo I Traakia dünastia (401474) 457, 7. veebruar 474, 18. jaanuar
Leo II Traakia dünastia (467474) 474, 18. jaanuar 474, 17. november
Zeno Traakia dünastia (u 425491) 474, 9. veebruar 475, 9. jaanuar
Basiliscus (surnud 476) 475, 9. jaanuar 476, august
Zeno Traakia dünastia (u 425491) 476, august 491, 9. aprill
Marcianus (surnud > 484) 479 480
Marcianus (surnud > 484) 484 484
Leontius (surnud 488) 484 488
Anastasius I Traakia dünastia (u 430518) 491, 11. aprill 518, 9. juuli
Justinus I Justinianused (u 450527) 518 527, 1. august
Justinianus I Justinianused (u 482565) 527, 1. august 565, 14. november
Hypatius (surnud 532) 532, jaanuar 532, 19. jaanuar
Justinus II Justinianused (520578) 565, 15. november 578, 5. oktoober
Tiberius II Justinianused (surnud 582) 578, 26. september 582, 14. august
Mauricius Justinianused (539602) 582, 14. august 602, 27. november
Phokas (u 547610) 602 610, 5. oktoober
Herakleios I Herakleiose dünastia (u 575641) 610, 5. oktoober 641, 11. veebruar
Eleutherios (surnud 620) 619 620
Konstantinos III Herakleiose dünastia (612641) 641, 11. veebruar 641, 24. mai
Herakleios II Herakleiose dünastia (626641) 641, 11. veebruar 641, september
Konstas II Herakleiose dünastia (630668) 641, september 668, 15. september
Gregorios (surnud 647) 646 647
Konstantinos IV Herakleiose dünastia (u 650685) 668, september 685, september
Mizizios (surnud 669) 668 669
Iustinianos II Herakleiose dünastia (668711) 685, september 695
Leontios Kakskümmend Aastat Anarhiat (surnud 706) 695 698
Tiberios III Kakskümmend Aastat Anarhiat (surnud 706) 698 705, 21. august
Iustinianos II Herakleiose dünastia (668711) 705, 21. august 711, 11. detsember
Philippikos Kakskümmend Aastat Anarhiat (surnud 713) 711, 11. detsember 713, 3. juuni
Anastasios II Kakskümmend Aastat Anarhiat (surnud 719) 713, 3. juuni 715, november
Theodosios III Kakskümmend Aastat Anarhiat 715, mai 717, 25. märts
Leon III Süüria dünastia (u 680741) 717, 25. märts 741, 18. juuni
Basileios 717 717
Petasios 730 730
Konstantinos V Süüria dünastia (718775) 741, 19. juuni 775, 14. september
Artabasdos (surnud 743) 741, juuni 743, november
Leon IV Süüria dünastia (750780) 775, 25. märts 780, 8. september
Konstantinos VI Süüria dünastia (771797) 780, 9. september 797, 15. august
Irene Süüria dünastia (u 752803) 797, 15. august 802, 31. oktoober
Nikephoros I Nikephorose dünastia (u 760811) 802, 31. oktoober 811, 26. juuli
Bardanes 803 803
Staurakios Nikephorose dünastia (surnud 812) 811, 26. juuli 811, 2. oktoober
Michael I Nikephorose dünastia (u 770844) 811, 2. oktoober 813
Leon V (u 775820) 813 820, 25. detsember
Michael II Amori dünastia (770829) 820, 25. detsember 829, 2. oktoober
Thomas (surnud 823) 821 823
Euphemios 826 827
Theophilos Amori dünastia (u 813842) 829, 2. oktoober 842, 20. jaanuar
Theophobos 838 839
Theodora Amori dünastia u 815 – u 867 842, 20. jaanuar 856, 15. märts
Michael III Amori dünastia (839867) 842, 20. jaanuar 867, 23. september
Basileios I Makedoonia dünastia (u 812886) 867, 23. september 886, 29. august
Leon VI Makedoonia dünastia (866912) 886, 29. august 912, 11. mai
Alexandros Makedoonia dünastia (870913) 912, mai 913, 6. juuni
Konstantinos VII Makedoonia dünastia (905959) 913, 7. juuni 959, 9. november
Konstantinos 913 913
Zoe Karbonopsina Makedoonia dünastia surnud peale 919 914 919
Romanos I Makedoonia dünastia (u 870948) 920, 17. detsember 944, 16. detsember
Romanos II Makedoonia dünastia (938963) 959, november 963, 15. märts
Basileios II Makedoonia dünastia (9581025) 963, 15. märts 1025, 15. detsember
Nikephoros II Makedoonia dünastia (912969) 963, 16. august 969, 11. detsember
Ioannes I Makedoonia dünastia (u 924976) 969, 11. detsember 976, 10. jaanuar
Bardas Phokas (surnud 989) 970 971
Bardas Skleros (surnud 991) 976 979
Bardas Phokas (surnud 989) 987 989, 13. aprill
Nikephoros Phokas 1022 1022
Konstantinos VIII Makedoonia dünastia (9601028) 1025, 15. detsember 1028, 15. november
Romanos III Makedoonia dünastia (9681034) 1028, 15. november 1034, 11. aprill
Michael IV Makedoonia dünastia (10101041) 1034, 11. aprill 1041, 10. detsember
Petros (surnud 1041) 1040 1041
Michael V Makedoonia dünastia (10151042) 1041, 10. detsember 1042, 20. aprill
Zoe Makedoonia dünastia (9781050) 1042, 21. aprill 1050, juuni
Theodora Makedoonia dünastia (9801056) 1042, 21. aprill 1056, 31. august
Konstantinos IX Monomachos Makedoonia dünastia (u 10001055) 1042, 12. juuni 1055, 11. jaanuar
Georgios (surnud 1043) 1042 1043
Michael VI (surnud 1059) 1056, september 1057, 31. august
Isaak I Komnenos Komnenosed (u 10071061) 1057, 5. juuni 1059, 22. november
Konstantinos X Dukas Doukased (10061067) 1059, 22. november 1067, 22. mai
Eudokia Makrembolitissa Dukased (u 1030 - u 1096) 1067, 23. mai 1071, november
Michael VII Dukas Doukased (10501090) 1067, 22. mai 1078, 24. märts
Romanos IV Diogenes Doukased (u 10301072) 1068, 1. jaanuar 1071, 24. oktoober
Konstantinos (surnud 1106) 1072 1072
Nikephoros III Botaneiates Doukased (u 10021081) 1078, 31. märts 1081, 4. aprill
Alexios I Komnenos Komnenosed (10481118) 1081, 4. aprill 1118, 15. august
Leon Diogenes 1116 1116
Johannes II Komnenos Komnenosed (10871143) 1118, 15. august 1143, 8. aprill
Konstantinos 1124 1140
Manuel I Komnenos Komnenosed (11181180) 1143, 8. aprill 1180, 24. september
Alexios II Komnenos Komnenosed (11691183) 1180, 24. september 1183, oktoober
Andronikos I Komnenosed (u 11181185) 1183, oktoober 1185, 12. september
Ioannes 1183 1184
Isaak II Angelos Angelosed (11561204) 1185, 12. september 1195
Theodoros 1188 1195
Alexios III Angelos Angelosed (11531211) 1195 1203, 18. juuli
Michael 1199 1199
Ioannes Komnenosed 1200 1200
Isaakios II (teist korda) Angelosed (11561204) 1203, 18. juuli 1204, 28. jaanuar
Alexios IV Angelos Angelosed (11821204) 1203, 1. august 1204, 28. jaanuar
Nikolaos (surnud 1204) 1204, 25. jaanuar 1204, 8. veebruar
Alexios V Dukas Murzuphlos Doukased (11401205) 1204, 28. jaanuar 1204, 13. aprill
Theodoros (teist korda) 1204 1205
Konstantinos Laskarised (u 11701205) 1204 1205, 19. märts
Alexios Komnenosed (11821222) 1204 1222, 1. veebruar
Theodoros I Laskaris Laskarised (u 11741222) 1205 1222, detsember
Alexios 1205 1205
Johannes III Dukas Vatatzes Laskarised (u 11921254) 1222, detsember 1254, 3. november
Theodoros Angelosed 1224 1230
Theodoros II Laskaris Laskarised (u 12221258) 1254, 3. november 1258, 18. august
Johannes IV Laskaris Laskarised (12501305) 1258, 18. august 1261, 25. detsember
Michael VIII Palaiologos Palaiologosed (12231282) 1259, 1. jaanuar 1282, 11. detsember
Andronikos II Palaiologos Palaiologosed (12591332) 1282, 11. detsember 1328, 24. mai
Alexios 1295 1296
Andronikos III Palaiologos Palaiologosed (12971341) 1328, 24. mai 1341, 15. juuni
Johannes V Palaiologos Palaiologosed (13321391) 1341, 15. juuni 1376, 12. august
Johannes VI Kantakouzenos Palaiologosed (u 12921383) 1347, 8. veebruar 1354, 4. detsember
Matthaios (u 13251391) 1353 1357
Simeon (surnud 1371) 1356 1371
Andronikos IV Palaiologos Palaiologosed (13481385) 1376, 12. august 1379, 1. juuli
Johannes V Palaiologos (teist korda) Palaiologosed (13321391) 1379, 1. juuli 1390, 14. aprill
Johannes VII Palaiologos Palaiologosed (13701408) 1390, 14. aprill 1390, 17. september
Johannes V Palaiologos (kolmandat korda) Palaiologosed (13321391) 1390, 17. september 1391, 16. veebruar
Manuel II Palaiologos Palaiologosed (13501425) 1391, 16. veebruar 1425, 21. juuli
Johannes VII Palaiologos (teist korda) Palaiologosed (13701408) 1399 1402
Theodosios 1402 1402
Johannes VIII Palaiologos Palaiologosed (13921448) 1425, 21. juuli 1448, 31. oktoober
Konstantinos XI Palaiologos Palaiologosed (14051453) 1448, 31. oktoober 1453, 29. mai

Vaata ka

muuda