Portaal:Loodusteadused

Pildid, videod ja helifailid CommonsisLaadi uut sisu

AstronoomiaBioloogiaFüüsikaKeemiaMaateadus

Esiletõstetud artikkel

Nullelemendiks nimetatakse algebras arvule 0 omadustelt sarnast elementi, kusjuures täpne tähendus oleneb kontekstist.

Nullelementi defineeritakse tavaliselt kui elementi, mis sarnaneb arvuga 0 selle poolest, et temaga liitmine (või tehe, mis on liitmise üldistus) saadakse olenemata liidetavate järjekorrast summaks teine liidetav, või selle poolest, et temaga korrutamisel (või tehte puhul, mis on korrutamise üldistus) saadakse olenemata tegurite järjekorrast korrutiseks tema ise, või mõlema omaduse poolest. Kui nullelemendil on esimene omadus, nimetatakse teda aditiivseks nullelemendiks; kui tal on teine omadus, nimetatakse teda multiplikatiivseks nullelemendiks.

Multiplikatiivne nullelement muuda

Olgu antud mingi binaarne tehe * hulgal H. Siis nimetatakse (multiplikatiivseks) nullelemendiks hulga H elementi n, mille puhul hulga H mis tahes elemendi a korral kehtivad võrdused n*a=n ja a*n=n.

Loe edasi ...Arhiiv

Esiletõstetud pilt

Päikesevarjutus 1999. aastal Prantsusmaal pildistatuna
Päikesevarjutus 1999. aastal Prantsusmaal pildistatuna

ESTCube-1 kommunikatsiooni alamsüsteemi kokkujootmine 2012. aasta lõpus.

Kadi Kivistik Tähe 4 füüsikahoones Tartus.

Erik Kulu foto.

Valitud pildid

Tsitaate

  • Teadus on üles ehitatud faktidele nõnda nagu maja on üles ehitatud kividest. Faktide kogum on aga samavõrd teadus, kui kivihunnik on maja. (Henri Poincaré (1854–1912))
  • Sageli on öeldud "loodus on lihtne" – see on illusioon! See on meie mõistus, mis otsib lihtsust hoidumaks pingutustest." (Léon Brillouin (1889–1969))

Teemad

Astronoomia: astrobioloogia, astrofüüsika, astromeetria, kosmoloogia, planetoloogia, taevamehaanika, tähtede füüsika
Bioloogia: anatoomia, arengubioloogia, botaanika, biofüüsika, biokeemia, evolutsioon, füsioloogia, geneetika, histoloogia, mikrobioloogia, mükoloogia, rakubioloogia, süstemaatika, viroloogia, ökoloogia, zooloogia
Füüsika: aatomifüüsika, akustika, elektrofüüsika, elementaarosakeste füüsika, geofüüsika, hüdraulika, kristallograafia, kvantfüüsika, materjaliteadus, mehaanika, optika, spektroskoopia, termodünaamika, tuumafüüsika
Keemia: analüütiline keemia, anorgaaniline keemia, fotokeemia, füüsikaline keemia, hüdrokeemia, kolloidkeemia, materjaliteadus, orgaaniline keemia, roheline keemia
Maateadus: glatsioloogia, geotektoonika, geokeemia, geofüüsika, geomorfoloogia, geokronoloogia, hüdrogeoloogia, hüdroloogia, klimatoloogia, meteoroloogia, mineraloogia, okeanograafia, paleontoloogia, petroloogia, sedimentoloogia, stratigraafia, struktuurigeoloogia, vulkanoloogia

Muinasajalooportaalist

Michael Faraday (1791–1867), mõjuka inglise füüsiku ja keemiku laboratoorium.
Michael Faraday (1791–1867), mõjuka inglise füüsiku ja keemiku laboratoorium.

Loodusteadused on valdkond teadusi, mis tegelevad loodusega.

Kas teadsid, et...

Kuidas saad aidata?