Silinderliiges

Silinderliiges on liiges, mis saab ainult pöörduda ümber oma telje ja seega võimaldab teha pööravaid liigutusi.