Ristkülik on tasandiline nelinurk, mille kõik nurgad on täisnurgad.

Ristküliku vastasküljed on omavahel paralleelsed.

Kui tähistada ühe külje pikkus tähega a ning selle kõrval asetsev külje pikkus tähega b, siis ristküliku ümbermõõt on arvutatav valemiga

ning ristküliku pindala valemiga

Ristküliku erijuht on ruut.