Ümbermõõt on matemaatikas pinna ääre pikkus tasandil R2.

Näiteks ringi ümbermõõdu valem on:

,

kus on ringi ümbermõõt,
on ringi raadius ja
on konstant pii, mis võrdub 3,141592654...

Teine ringi ümbermõõdu valem on

,

kus d on ringi diameeter (läbimõõt).

Ehitise välispiiret mööda kulgevat kinnist murdjoont (ka selle pikkust st hoone ümbermõõtu) nimetatakse perimeetriks.

Vaata ka

muuda