Täisnurk on sirgnurga poolitamisel saadud nurk.

Täisnurk on ruumi kahe vektori sihtide vaheline erinevus, mille korral mõlemad vektoritest on paralleelsed teise vektori pöörlemistasanditega.

Täisnurka võib defineerida ka nurgana, mis on võrdne oma kõrvunurgaga. Nii on see defineeritud Eukleidesel.

Täisnurgale vastab nurgamõõt 90° ehk π/2 rad.

Vaata ka muuda