Element (matemaatika)

 See artikkel räähib hulgateooria mõistest. Elementideks nimetatakse matemaatikas ka jada liikmeid ning maatriksi komponente.

Elemendiks nimetatakse matemaatikas üksteisest erinevaid objekte, mis moodustavad hulga.[1]

Tähistus ja terminoloogia Redigeeri

Kui x on hulga A element, siis öeldakse, et x kuulub hulka A, ja kirjutatakse:

 

Kui x pole hulga A element, siis märgitakse seda järgmiselt:

 

Näited Redigeeri

Olgu antud hulk X = {1, 2, 3, 4}. Selle hulga elemendid on 1, 2, 3 ja 4. Iga neist moodustatud hulk, näiteks {1, 2}, on hulga X alamhulk.

Hulgal Y = {1, 2, {3, 4}} on kolm elementi: 1, 2 ja {3, 4}. Ei 3 ega 4 kuulu hulka Y.

Viited Redigeeri

  1. Kaasik, Ü. (2002). Matemaatikaleksikon. Tartu.