Element (matemaatika)

üks erinevatest objektidest mis moodustavad hulgateoorias hulga
 See artikkel räähib hulgateooria mõistest. Elementideks nimetatakse matemaatikas ka jada liikmeid (element (jada)) ning maatriksi komponente (element (maatriks))

Elemendiks nimetatakse matemaatikas üksteisest erinevaid objekte, mis moodustavad hulga.[1]

Tähistus ja terminoloogia

muuda

Kui x on hulga A element, siis öeldakse, et x kuulub hulka A, ja kirjutatakse:

 

Kui x pole hulga A element, siis märgitakse seda järgmiselt:

 

Näited

muuda

Olgu antud hulk X = {1, 2, 3, 4}. Selle hulga elemendid on 1, 2, 3 ja 4. Iga neist moodustatud hulk, näiteks {1, 2}, on hulga X alamhulk.

Hulgal Y = {1, 2, {3, 4}} on kolm elementi: 1, 2 ja {3, 4}. Ei 3 ega 4 kuulu hulka Y.

Viited

muuda
  1. Kaasik, Ü. (2002). Matemaatikaleksikon. Tartu.