Kvantolek

Kvantolek on kvantmehaanikas osakeste süsteemi matemaatiline kirjeldus väljendamaks elementaarosakeste omadusi.

Kui klassikalises mehaanikas on mingi keha kirjeldamiseks oluline teada tema asukohta ja impulssi (millest on võimalik leida keha mass ja kiirus), siis kvantmehaanikas pole asukoht ja impulss enam korraga täpselt kirjeldatavad. Kvantmehaanikas kasutatakse osakese kirjeldamiseks kvantarve. Kvantarvud väljendavadki osakese olekut ja omadusi.