Kiirus üldisemas mõttes tähendab muutumiskiirust – suurust, mis näitab ajaühikus toimuvat muutust, näiteks keemilise reaktsiooni kiirust, temperatuuri või õhurõhu muutumise kiirust.

Kitsamas tähenduses mõeldakse kiiruse all liikumiskiirustfüüsikalist suurust, mis näitab, kui palju muutub liikuva keha asukoht ruumis ajaühiku jooksul. Järgnevas artiklis ongi kõne all liikumiskiirus.

Füüsikalise suurusena on kiiruse tähis v, mis tuleneb ladina keele sõnast vēlōcitās kiirus. Kiiruse SI mõõtühik on meeter sekundis (m/s ehk m·s–1), laialt on kasutusel ka ühik kilomeeter tunnis (km/h), kusjuures 1 m/s = 3,6 km/h.

Eristatakse ühtlast, keskmist ja hetkkiirust.[1]

Ühtlane kiirus muuda

Ühtlase liikumise korral väljendab kiirust valem

 ,

kus   on aja   vältel läbitud teepikkus.

 
Keskmine kiirus <v> ja hetkkiirus  

Keskmine kiirus muuda

Mitteühtlase liikumise korral saab arvutada keskmise kiiruse  , mis on keha poolt läbitud teepikkuse   ja selleks kulunud aja   jagatis:

 .

Hetkkiirus muuda

Hetkkiiruse all võidakse mõelda

  • vektorit, mille suunaks on liikumissuund kolmemõõtmelises ruumis ja mille moodul (kiiruse absoluutväärtus) näitab liikumise intensiivsust;
  • märgiga reaalarvu, kui keha liigub mööda sirget või muud joont ning sellel joonel on kokku lepitud positiivne suund. Näiteks ringliikumisel loetakse tavakohaselt positiivseks vastupäeva liikumist.

Enamasti mõeldakse füüsikas hetkkiiruse all kiirusvektorit  . Hetkkiirusvektorit iseloomustab matemaatiliselt kohavektori   esimene tuletis aja   järgi:

 .

Tuletise märk on positiivne, kui kiirus suureneb, ja negatiivne, kui kiirus väheneb.

Hetkkiirusvektori tuletis aja järgi on omakorda kiirenduse vektor.

Liikumiskiirusi looduses ja tehnikas muuda

Valguse kiirus 299 792 458 m/s
Kaugeimate galaktikate kiirus   m/s
Päikese kiirus tiirlemisel ümber Galaktika keskme   m/s
Maa kiirus tiirlemisel ümber Päikese   m/s
Maa tehiskaaslase kiirus   m/s
Kuu kiirus tiirlemisel ümber Maa   m/s
Reaktiivlennuki suurim kiirus   m/s
Lämmastikumolekuli keskmine kiirus 0 °C juures   m/s
Auto suurim kiirus   m/s
Kotka suurim lennukiirus   m/s
Gepardi kiirus   m/s
Inimese kiirus 100 m rekordjooksul   m/s
Inimese rekordkiirus 50 km käimisel   m/s
Kilpkonna kiirus   m/s
Teo kiirus   m/s

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. ENE 4. köide, 1989