Kiirendus

Kiirendus (tähis ) on vektoriaalne füüsikaline suurus, mis väljendab kiiruse muutumist ajaühiku kohta. Kiirenduse dimensioon on LT-2, kus L on pikkus ja T aeg. Kiirenduse mõõtühik SI-süsteemis on meeter sekundi ruudu kohta ms2.

HetkkiirendusRedigeeri

Hetkkiirenduseks nimetatakse kiiruse tuletist aja järgi ehk kohavektori teist tuletist aja järgi. Hetkiirendus   valemi kujul on

 

kus

  tähistab kiirusvektorit,
  on kohavektor (aja funktsioonina),
  tähistab aega.

Kiirendus võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Negatiivset kiirendust nimetatakse kõnekeeles aeglustumiseks. Kui kiiruse muut on võrdsete ajavahemike puhul võrdne, on tegemist ühtlase ehk konstantse kiirendusega. Üldjuhul on kiirendused mitteühtlased.

Kiirendusvektor   lahutub kiirenevalt liikuva keha või masspunkti trajektoori igas punktis trajektoori puutuja sihiliseks tangentsiaalkiirenduseks ning sellega risti olevaks normaalkiirenduseks ehk tsentrifugaalkiirenduseks.

Kiirenduse mõõtmineRedigeeri

Kiirendust mõõdetakse kiirendusanduriga.

Geomeetriline tõlgendusRedigeeri

Kui kiirust kujutada aja ja kiiruse koordinaatteljestikus, siis kiirenduse absoluutväärtus mingil hetkel on võrdne graafiku joone puutuja tõusuga sellel hetkel.

Vaata kaRedigeeri