Absoluutväärtus

Absoluutväärtus on positiivse arvu ja nulli korral arv ise ning negatiivse arvu absoluutväärtuseks on selle arvu vastandarv. Absoluutväärtus näitab punkti kaugust nullpunktist.

Arvu absoluutväärtus on seda arvu arvteljel kujutava punkti kaugus nullpunktist. Null on kõige väiksema absoluutväärtusega arv.

Kompleksarvu moodul muuda

Kompleksarvu absoluutväärtust nimetatakse tihti ka kompleksarvu mooduliks. Kompleksarvu z moodul on ruutjuur kompleksarvu ja tema kaaskompleksarvu korrutisest ehk

 ,

kus * tähistab kaaskompleksarvu.

Absoluutväärtus kui norm muuda

Absoluutväärtus rahuldab normi aksioome ning on seetõttu normiks reaalarvude ruumis ja kompleksarvude ruumis.

Vaata ka muuda