Absoluutväärtus on positiivse arvu ja nulli korral arv ise ning negatiivse arvu absoluutväärtuseks on selle arvu vastandarv.

Arvu absoluutväärtus on seda arvu arvteljel kujutava punkti kaugus nullpunktist. Null on kõige väiksema absoluutväärtusega arv.

Kompleksarvu absoluutväärtusRedigeeri

  Pikemalt artiklis Moodul (absoluutväärtus)

Kompleksarvu z absoluutväärtus on |z| = √(zz*), kus * tähistab kaaskompleksi võtmist. Kompleksarvu absoluutväärtust nimetatakse tihti ka kompleksarvu mooduliks.

Absoluutväärtus kui normRedigeeri

Absoluutväärtus rahuldab normi aksioome ning on seetõttu normiks reaalarvude ruumis ja kompleksarvude ruumis.