Joonkiirus

Joonkiirus (tähis ν) on füüsikaline suurus, mis näitab ringliikumisel oleva keha kiirust, s.o keha poolt ajaühikus läbitava trajektoori (liikumisjoone) pikkust:

,

kus on kiirus m/s, on liikumisjoone pikkus m ja selle läbimiseks kulunud aeg s.

Joonkiiruse vektor on suunatud piki ringjoonelise trajektoori puutujat ja on igas punktis trajektoori kõverusraadiusega risti.

Ühtlase ringliikumise trajektooril liikuva keha joonkiirus on määratud ringsageduse (pöörlemissageduse ) ja ringikujulise liikumisjoone raadiusega :

.

VälislingidRedigeeri