Tiirlemine on keha ligilähedaselt perioodiline kulgliikumine ümber teise keha.

Kaks erineva massiga taevakeha tiirlevad ümber ühise raskuskeskme

Näiteks Kuu tiirleb ümber Maa, Maa tiirleb ümber Päikese ja kärbes võib tiirelda ümber lambi.

Tiirlemisperiood on ajavahemik, mille jooksul keha jõuab tiirlemiskeskme koordinaadistikus samasse kohta (teeb ühe täistiiru).

Vaata ka muuda