Aatomifüüsika

Aatomifüüsika on füüsika haru, mis uurib üksikuid aatomeid.

Varem peeti termineid "aatomifüüsika" ja "tuumafüüsika" sünonüümideks, kuid neil tehakse vahet: tuumafüüsika on keskendatud aatomi tuumas toimuvate protsesside uurimisele, samas kui aatomifüüsika põhiline uurimisvaldkond on aatomi elektronkate, selle moodustumine ja käitumine ergastatud olekutes.

Aatomifüüsikas uuritakse üksikute aatomite (ja ioonide) vastastikust mõju teiste aatomite või ioonidega, tahkiste, valguse ja elektriväljaga. Samuti elektronide jaotumist kvantmehaanilistele energiatasemetele (elektroni kvantolekud), elektronide eri energiatasemete vahel liikumisel tekkivaid spektraaljooni, keemiliste elementide perioodilisussüsteemi ning keemilise sideme füüsikalist alust.

Üksikute aatomite uurimisel ei ole uurimistulemused mõjutatud molekuli või tahke keha kristallstruktuuri moodustamisel tekkivatest vastasmõjudest aatomite vahel.