Füüsikaline keemia

Füüsikaline keemia on keemia haru, mis uurib keemiliste nähtuste ja ainete struktuuride füüsikalisi omadusi.

Füüsikalise keemia olulisemaid harusid on keemiline termodünaamika, kolloidkeemia, elektrokeemia jt.

Termini "füüsikaline keemia" võttis kasutusele arvatavasti Mihhail Lomonossov 1752. aastal.

Omaette keemia allteadusharuna eristus see 19. sajandi teisel poolel.

Vaata ka

muuda